Menighedsrådsmøder 2023

Menighedsrådsmøder foregår i Sognegården, Kirkegde 8, 3300 Frederiksværk.

Møderne er offentlige, og alle interesserede er velkomne.
Mødedatoer for 2023 er således:

2023

11. januar kl.18.30

8. februar kl.18.30 

8. marts kl.18.30

12. april kl.18.30

10. maj kl.18.30

14. juni kl.18.30

16. august kl.18.30

13. september kl.18.30

11. oktober kl.18.30

8. november kl.18.30

13. december kl.18.30

   Menighedsrådsmøder