MR medlemmer 2020-2024

Svend-Erik Nielsen, formand & kontaktperson

Jørgen Buch-Jepsen, kasserer &  formand for Kirke- & Kirkegårdsudvalget

Kaj Larsen, kirkeværge for Frederiksværk og Vinderød Kirker

Hans Endsleff

Sigrid Duus, formand for Aktivitetsudvalget & næstformand i MR

Birgitte Morville, kontakt til Skoletjenesten

Marianne Høier Poulsen

Torben Galtt

Lene Holm-Larsen

Bo Voss

Tina Folke Drigsdahl, sognepræst

Carina Wøhlk, sognepræst