Menighedsrådet 2020-2024

Menighedsrådet for perioden 2020-2024:

Svend-Erik Nielsen, formand
Sigrid Duus, næstformand
Jørgen Buch-Jepsen, kasserer
Kaj Larsen, kirkeværge
Hans Endsleff
Marianne Høier Poulsen
Birgitte Morville
Torben Galtt
Lene Holm-Larsen

Sognets tre præster er fødte medlemmer af menighedsrådet.

 

Til alle interesserede 
Til dig, der gerne vil være med til at udvikle og forny kirken og dens aktiviteter, så er menighedsrådet det forum, hvor du kan være med til det. 

Du kan følge menighedsrådets arbejde og få inspiration ved at overvære de åbne møder, og du er også velkommen til at tage en snak med et medlem og høre om arbejdet.

Du er også meget velkommen til at henvende dig på Kirkekontoret, hvis du for eksempel har lyst til at være frivillig et par timer en gang imellem. Det er også en måde at være med til at præge kirkernes aktiviteter.

Venlig hilsen
Svend-Erik Nielsen, formand for menighedsrådet, tlf. 53635507.

Sognegrænser

Er du bosiddende i Frederiksværk-Vinderød Sogn kan du stille op til en plads i Menighedsrådet.
Er du ikke bosiddende i Frederiksværk-Vinderød Sogn, men ønsker en plads i Menighedsådet, skal du først søge sognebåndsløsning. Dette gøres ved at henvende sig til en af sognets præster eller til Kirkekontoret på telefon 47721875 hverdage kl. 10-13 - eller ved personligt fremmøde i samme tidsrum. 

Se kort over Frederiksværk-Vinderød Sogn  her.
Er du i tvivl, om din adresse ligger i sognet, kontakt da Kirkekontoret.

   Menighedsrådsmøder