C) Gravstedernes indhegning

§ 7. Gravstederne må ikke uden Kirke- og Kirkegårdsudvalgets godkendelse hegnes med andet end Levende hækplanter af arterne taks og thuja.

 Stk. 2. Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved kirkegårdens foranstaltning, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom. Ved erhvervelsen af et gravsted er der obligatorisk betaling for pleje og vedligeholdelse af de hække, der evt. omkranser gravstedet.

 Stk. 3. Gravstedsindhegninger af andet end levende hæk jf. stk. 1 f.eks. træ- eller jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal der søges Kirke- og Kirkegårdsudvalget om tilladelse til. Disse indhegninger skal holdes vedlige af gravstedsindehaveren.