E) Fredningstider

Fredningstiden er den periode, i hvilken et gravsted ikke kan nedlægges. Fredningstiden er den mindste periode gravstedsretten kan erhverves for. Perioden kan af gravstedsejeren fornyes med 5 eller 10 år efter udløbet af fredningsperioden. Se afsnittet om fornyelse(G) og afsnittet om erhvervelse af gravsted(F).

§ 9. Fredningstiden for et kistegravsted er 25 år. Fredningstiden for børnegrave er 15 år.

 Stk. 2. Fredningstiden for et gravsted, hvor der er nedsat en kiste af vanskeligt nedbrydeligt materiale som fx egetræ eller zink, er 50 år.

§ 10. Fredningstiden for et urnegravsted er 10 år.