B) Gravsteder og gravminder/gravsten

§ 3. Den bestående tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares så vidt muligt. Evt. undtagelser vil fremgå af beskrivelsen af de enkelte afdelinger på kirkegården.

§ 4. Størrelsen på et traditionelt kistegravsted for en voksengrav skal være mindst 1,2 m x 2,6 m. For et børnegravsted sættes størrelsen til mindst 0,8 m x 1,2 m

 Stk. 2. På ældre dele af kirkegården kan disse mål af historiske årsager ikke holdes.

§ 5. Størrelsen på et traditionelt urnegravsted er mindst 1m x 1m.

 Stk. 2. For urnegravsteder i græs, hvor der er plads til 2 urner, skal arealet være mindst 0,5 m2.

§ 6 . For alle gravminder/gravsten gælder, at fundamentet skal udføres så forsvarligt og professionelt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted.

 Stk. 2. Gravstedsindehaveren skal sikre, at gravminder/gravsten på gravstedet ikke kan vælte, eller på anden måde udgøre en fare for ansatte eller besøgende.

 Stk. 3. Hvis en kontrol viser, at et opsat gravminde/gravsten har en risiko for at vælte, vil gravmindet blive lagt ned uden yderligere varsel, og uden ansvar for Kirkegården. Gravstedsejer vil blive kontaktet.