A) Kirkegårdens bestyrelsesforhold

Kirkegård: Vinderød Kirkegård (VK)

Adresse: Kirkevej 6, Vinderød 3300 Frederiksværk

Provsti: Frederiksværk

Kommune: Halsnæs

Stift: Helsingør

 

Kirkegården i Vinderød er fælles kirkegård for Frederiksværk kirke og Vinderød kirke.

§ 1. Kirkegården bestyres af:  Frederiksværk-Vinderød sogns Menighedsråd gennem et nedsat Kirke- og Kirkegårdsudvalg, if. vedtægter for Kirke- og Kirkegårdsudvalget.

 Stk. 2. Den daglige drift varetages af en ansat kirkegårdsleder.

 Stk. 3. Kirkegårdslederen refererer personale- og ansættelsesmæssigt til menighedsrådets kontaktperson og i faglige/praktiske kirkegårdsrelationer til formanden for kirke- og kirkegårdsudvalget.

Stk. 4. Kirkegårdslederen har bemyndigelse til at ajourføre følgende dynamiske oplysninger i denne vedtægt:

  • §2 stk. 1: Oplysninger om navne, kontaktdata og åbningstider.
  • §8: Hele paragraf 8 vedrørende kirkegårdens kort,  inddeling og afdelinger.
  • §19 og §20: For så vidt angår opdatering af navne på afdelinger.
  • §23 stk. 2-8: For så vidt angår udfasning eller indførelse af nye gravstedstyper
  • §24: Ændring i takster

Sidst rettet august 2021

§ 2. Henvendelser vedrørende kirkegården, herunder spørgsmål om erhvervelse eller fornyelse af brugsret til gravsteder, spørgsmål vedrørende brug af kapel, nedsættelse af kister og urner, vedligeholdelse, blomster og grandækning samt klager vedrørende kirkegårdens drift m.v. rettes til

Kirkegårdskontoret:

  • tlf.: 47721875
  • Sikker Email: vkkirkegaard@sogn.dk
  • Adresse: Kirkevej 6. Vinderød
  • Postadresse: 3300 Frederiksværk
  • Åbningstider: Hverdage kl. 10:00 - 13:00

 

Kirkegårdsleder: Bjarne Christensen email: bc@km.dk

 Stk. 2. Henvendelse om nedsættelse af kister skal ske senest 3 hverdage før begravelsen.

 Stk. 3. Henvendelse om bisættelse skal ske senest 2 hverdage før bisættelsen.

 Stk. 4. Henvendelse om nedsættelse af urner skal ske senest 1 hverdag før nedsættelsen.

Stk. 5. Yderligere oplysninger kan ses i Vejledningen for Modtagelser, Begravelser og Bisættelser.