Målsætninger for Menighedsrådet

Målsætninger for hele valgperioden 2020-24 
 

MR ønsker at fastholde og om muligt udvide aktivitetsniveauet, såvel i det daglige arbejde i menigheden som på kirkegården.

For at opnå disse mål, arbejder vi med følgende delmål:

  • En forøget kirkegang, fx en fordobling over 3 år
  • Arbejde for at kirken er synlig i vores lokalsamfund
  • Arbejde for at skabe aktiviteter for alle aldre
  • Arbejde for at aktiviteterne har blikket rettet mod det kristne budskab
  • Arbejde for at borgerne kan finde vejen til et kirkeligt fællesskab, der supplerer fællesskabet ved Højmessen
  • Være innovative for at skabe interesse for kirken
  • Gøre det attraktivt at være frivillig i kirken

 

Særlige indsatsområder