F) Erhvervelse af gravsted

§ 11. Det er personalet på kirkegårdskontoret, der kan udpege ledige gravsteder. Når der udlægges et gravsted, sørger  kirkegårdskontoret for, at der udfærdiges et gravstedsbrev til gravstedsejeren.

 Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet sørger kirkegårdskontoret for, at der sker påtegning på eksisterende gravstedsbrev eller udstedes nyt gravstedsbrev.

§ 12. Begæring om erhvervelse af brugsret til et gravsted skal imødekommes til begravelse af en person som:

 Stk. 2. Der kan tillige erhverves brugsret til et gravsted til begravelse af andre udensognsboende. Menighedsrådet kan dog afvise dette, hvis det er nødvendigt af hensyn til den nuværende eller fremtidige betjening af sognets beboere.

§ 13. Retten til udlægning af et gravsted i medfør af § 11 og §12 omfatter erhvervelse af brugsret for en fredningsperiode til et gravsted med én gravplads - hvis der er efterlevende ægtefælle eller registreret partner, dog med to gravpladser.

 Stk. 2. Gravsteder kan udlægges/erhverves  med flere end 2 pladser, hvis særlige hensyn eller forhold taler for det .

 Stk. 3. Erhvervelse af et gravsted kan ske for mere end én brugsperiode, dog aldrig  længere end 50 år. Ved aftalens indgåelse skal der betales for erhvervelse og vedligeholdelse for samtlige brugsperioder.

 Stk. 4. Der kan erhverves brugsret til et gravsted, selvom der ikke aktuelt er en begravelse. Ved aftalens indgåelse skal der betales for erhvervelse og vedligeholdelse for hele perioden, hvilket vil sige mindst i en 10 års periode.

§ 14. Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal brugsretten til gravstedet om nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden efter den seneste begravelse eller urnenedsættelse overstiger den løbende brugsperiode.

§ 15. Gravstedsretten kan kun overdrages til andre med Kirkegårdskontorets samtykke.

 Stk. 2. Hvis gravstedsretten overdrages udstedes et nyt gravstedsbrev eller det gamle påtegnes.