Menighedsrådsmedlemmer 2020-2024

Svend-Erik Nielsen

Formand for

Menighedsrådet

Kontaktperson

Sigrid Duus

 

Næstformand i Menighedsrådet

 

Formand for Aktivitetsudvalget

Jørgen Buch-Jepsen

Kasserer

Formand for Kirke-og Kirkegårdsudvalget

Kaj Larsen, kirkeværge

Birgitte Morville

Marianne Høier Poulsen

Lene Holm-Larsen

Torben Galtt

Hans Endsleff

Lene Funder, sognepræst

Tina Folke Drigsdahl, sognepræst (kbf.)

Carina Wøhlk, sognepræst