Orienteringsmøde 14. maj

 • Praktiske informationer angående orienteringsmødet

  Orienteringsmødet om MR-valg 2024 afholdes tirsdag 14. maj 2024 kl. 19 i Sognegården, Kirkegade 8, Frederiksværk.

Nickie Johansson

Rasmus Koppelhus

 • Orienteringsmøde - fast dagsorden

  Kl. 19.00 - Velkomst v/ menighedsrådsformand Svend-Erik Nielsen.

   

  Kl. 19.05 – 19.20 – Musikalsk underholdning v/ organist Rasmus Koppelhus og sopran Nickie Johansson.

   


  Kl. 19.20-19.50Orienteringsmøde del 1
  Repræsentanter fra Menighedsrådet fortæller om sognets økonomi, kirkegården, aktiviteter med mere.

   


  Kl. 19.50-20.00 – Kort pause, hvor de fremmødte kan tage drikkevarer & forplejning.

   


  Kl. 20.00-20.15 Musikalsk underholdning v/ organist Rasmus Koppelhus og sopran Nickie Johansson.

   


  Kl. 20.15-21.00 – Orienteringsmøde del 2
  Orientering om datoer og regler for opstilling til det kommende valg.

  Menighedsrådets arbejde samt idéer til det kommende menighedsråd.
  Eventuel afklaring af mulige kandidater og stedfortrædere til selve valget i september måned.

   

  Kl. 21.00   Spørgsmål og afrunding.

Can't find your question? Call us now: